Test

Toitlustamisest MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedades

Alates 27. aprillist 2015 on MLA Viimsi Lasteaiad ametlik toitlustaja Tampe Toit OÜ.

Lastele pakutav toit valmib MLA Viimsi Lasteaiad Karulaugu majas ja Viimsi Kooli köögis. Menüü on kõigis MLA Viimsi Lasteaiad majades ühine.

Kõiki lapsevanemaid, kelle laps vajab erimenüüd arsti tõendi alusel, palutakse esimesel võimalusel toitlustajaga ühendust võtta e-posti aadressil info@koolitoit.ee. Teatada tuleb lapse nimi, lasteaia maja ja rühma nimi ning lapse menüüs keelatud toiduainete loetelu.

Toitlustamise korraldamiseks ja vastava arvestuse pidamiseks on vajalik lapse puudumisest rühmapersonalile teadaandmine hiljemalt kella 9.15 puudumise (esimesel) päeval. Teatamata jätmisel läheb laps sööjate nimekirja.

Puudumisest teatamiseks vajalikud kontaktandmed ja juhised annab iga rühm teada oma meililisti kaudu.

 

Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks

Head lapsevanemad!

Vastavalt rühmade komplekteerimise komisjoni otsusele saabusid esimesed teated lasteaeda uuel 2015/16 õppeaastal koha saamise kohta alates 15. aprillist. Teate saajatelt oodati vastuseid hiljemalt 21. aprilliks kell 17.00.

Teine rühmade komplekteerimise komisjoni istung toimus 23. aprillil ning uued teated on välja saatmisel. Teadetele oodatakse tagasisidet kuni 29.04.2015 kell 17.00.

Komisjoni järgmise istungi toimumise aeg on 4. mai 2015.

 

 

Valvelasteaed suvel 2015

 1. - 31. juulini 2015 on MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedades kollektiivpuhkus ning valvelasteaiaks on sel aastal Karulaugu maja (Randvere tee 18, Haabneeme). 

Lasteaiakoha vajadusest juulikuus palume teada anda oma lapse rühmapersonalile hiljemalt 15. maiks.

 

 

 

Tunnustus!

 

MLA Viimsi Lasteaiad Leppneeme maja on tunnustatud: