Test

Valvelasteaed suvel 2015

 1. - 31. juulini 2015 on MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedades kollektiivpuhkus ning valvelasteaiaks on sel ajal Karulaugu maja (Randvere tee 18, Haabneeme). 

 

Toitlustamisest MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedades

Alates 27. aprillist 2015 on MLA Viimsi Lasteaiad ametlik toitlustaja Tampe Toit OÜ.

Lastele pakutav toit valmib MLA Viimsi Lasteaiad Karulaugu majas ja Viimsi Kooli köögis. Menüü on kõigis MLA Viimsi Lasteaiad majades ühine.

Kõiki lapsevanemaid, kelle laps vajab erimenüüd arsti tõendi alusel, palutakse esimesel võimalusel toitlustajaga ühendust võtta e-posti aadressil info@koolitoit.ee. Teatada tuleb lapse nimi, lasteaia maja ja rühma nimi ning lapse menüüs keelatud toiduainete loetelu. Toitlustajale tuleb esitada ka arsti poolt välja antud tõend.

Toitlustamise korraldamiseks ja vastava arvestuse pidamiseks on vajalik lapse puudumisest rühmapersonalile teadaandmine hiljemalt kella 9.15 puudumise (esimesel) päeval. Teatamata jätmisel läheb laps sööjate nimekirja. 

Kui laps on pikemalt lasteaiast puudunud, siis palume lasteaeda tulekust samuti ette teada anda, et laps saaks sööjate nimekirja lisatud.

Puudumisest teatamiseks vajalikud kontaktandmed ja juhised annab iga rühm teada oma meililisti kaudu.

 

Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks

Komisjoni järgmise istungi toimumise aeg on 6. august 2015.

 

 

Tunnustus!

 

MLA Viimsi Lasteaiad Leppneeme maja on tunnustatud: