Test

Lapsi oodatakse sõimerühma Tallinna Tuule lasteaias

Tallinna Tuule lasteaed, Paekaare 38, ootab oma rühmadesse ka Viimsi valla lapsi.

Täpsem informatsioon lasteaia kohta http://www.tallinn.ee/est/tuule/.

Eelkõige on oodatud pisikesed lapsed sõimerühma, kuid leidub üksikuid vabu kohti ka vanemates rühmades. Tegu on munitsipaallasteasutusega, mille teenuste hinnakiri on leitav aadressil http://www.tallinn.ee/est/tuule/Teenuste-hinnad-7.

Huvi korral ühendust võtta Tuule lasteaia direktoriga telefonil 6 333 381.

  

Toitlustamisest MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedades

Alates 27. aprillist 2015 on MLA Viimsi Lasteaiad ametlik toitlustaja Tampe Toit OÜ.

Lastele pakutav toit valmib MLA Viimsi Lasteaiad Karulaugu majas ja Viimsi Kooli köögis. Menüü on kõigis MLA Viimsi Lasteaiad majades ühine.

Kõiki lapsevanemaid, kelle laps vajab erimenüüd arsti tõendi alusel, palutakse esimesel võimalusel toitlustajaga ühendust võtta e-posti aadressil info@koolitoit.ee. Teatada tuleb lapse nimi, lasteaia maja ja rühma nimi ning lapse menüüs keelatud toiduainete loetelu. Toitlustajale tuleb esitada ka arsti poolt välja antud tõend.

Toitlustamise korraldamiseks ja vastava arvestuse pidamiseks on vajalik lapse puudumisest rühmapersonalile teadaandmine hiljemalt kella 9.15 puudumise (esimesel) päeval. Teatamata jätmisel läheb laps sööjate nimekirja. 

Kui laps on pikemalt lasteaiast puudunud, siis palume lasteaeda tulekust samuti ette teada anda, et laps saaks sööjate nimekirja lisatud.

Puudumisest teatamiseks vajalikud kontaktandmed ja juhised annab iga rühm teada oma meililisti kaudu.

 

Tunnustus!

 

MLA Viimsi Lasteaiad Leppneeme maja on tunnustatud: