Test

Juulikuu lasteaias

01. - 31. juulini 2016 on kollektiivpuhkuse ajal kõik MLA Viimsi Lasteaiad majad suletud, valvelasteaiana töötab Astri maja.

Aadress Astri tee 3, Viimsi.

Astri maja telefon on 56 679 105.

 

Kollektiivpuhkuse ajal asendavad direktor Maie Roos'i:

04. - 22.07 Kristi Lemmik kristi dot lemmik at viimsilasteaiad dot ee ja

25. - 29.07 Kristi Kirbits kristi at viimsilasteaiad dot ee

 

Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks

Viimsi Vallavalitsuse määruse nr 9 (vastu võetud 05.03.2015) "Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikese Päikese lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord" § 3 lg 12 alusel moodustatud rühmade komplekteerimise komisjoni järjekordne istung toimus 16. juunil 2016.

Teadeid lasteaiakoha saamise kohta edastatakse alates 17. juunist 2016. Teatistele vastuseid ootame 28. juuniks 2016.

Järgmine komisjoni istung toimub 15. august 2016. 

 

Lahtiste uste päevad

MLA Viimsi Lasteaiad ootab sügisel 2016 meie majades lasteaiateed alustavate laste vanemaid avatud uste päevadele:

Astri maja 15.08.2016 kell 16.00

Amarülluse maja 15.08.2016 kell 17.00

Laanelinnu maja 15.08.2016 kell 17.00

Randvere maja 18.08.2016 kell 17.00

Leppneeme maja 16.08.2016 kell 17.00

Pargi maja 17.08.2016 kell 17.00

Päikeseratta maja 16.08.2016 kell 17.00

Karulaugu maja 16.08.2016 kell 18.00

Kohapeal saab tutvuda lasteaia majade ja nende töökorraldusega. Vastuse saavad küsimused rühmade igapäevase tegevuse, õppekava, toitlustamise jms kohta.

Uued lapsed on oodatud rühmadesse alates 22. augustist. Soovi korral võib laps koos vanemaga käia lasteaia õuealal lühiajaliselt mängimas ja keskkonnaga kohanemas alates 01. augustist. Sellekohased kokkulepped tuleks sõlmida oma maja õppealajuhatajaga. 

Olete oodatud!

 

Tunnustus!

 

MLA Viimsi Lasteaiad Leppneeme maja on tunnustatud: